Cennik

Strona główna » Cennik

wielkość tekstu:A | A | A

 Cennik oferowanych badań:

1. Analiza materiału biologicznego (krew, mocz, płyn z gałki ocznej) na obecność środków odurzajacych, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz leków z określeniem ich stężenia technikami chromatograficznymi  (LC-MS/MS, GC-MS) - oraz metodą ELISA:

                                                                     498,15 zł

2. Analiza materiału biologicznego (krew, mocz, płyn z gałki ocznej) na obecność alkoholu etylowego z określeniem jego stężenia techniką HS-GC-FID:

                                                                       73,80 zł

3. Analiza materiału biologicznego (krew, mocz, płyn z gałki ocznej) na obecność alkoholi niekonsumpcyjnych z określeniem ich stężenia techniką HS-GC-FID oraz GC-MS:

                                                                      184,50 zł

4. Analiza krwi na obecność HbCO technikami spektrofotometrycznymi:

                                                                      184,50 zł

5. Analiza materiału biologicznego (krew, mocz, płyn z gałki ocznej) na obecność środków odurzajacych, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, leków, alkoholu etylowego oraz alkoholi niekonsumpcyjnych: 

                                                                      738,00 zł

6. Analiza dowodu rzeczowego (susze roślinne, "kadzidełka", proszki, tabletki, mieszanki roślinne, leki, itp.) z oznaczeniem składu, identyfikacją substancji aktywnych i określeniem ich stężenia technikami chromatograficznymi:

                                                                       123,00 zł

7. Profilowanie  narkotyków oraz dopalaczy (fingerprints) : - porównanie 2 próbek:

                                                                        369,00 zł

8. Analiza i identyfikacja wyrobów spirytusowych, napojów alkoholowych, alkoholi technicznych, płynów ( produktów zawierających etanol), w tym określanie stężenia etanolu, innych alkoholi i ich pochodnych oraz substancji skażających technikami chromatograficznymi (HS-GC-FID, HS-GC-MS, GC-FID, GC-MS, LC-MS, UHPLC-MS):

                                                                         123,00 zł

9. Analiza i identyfikacja wyrobów tytoniowych, tytoniów, liquidów techniką chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS, LC-MS):

                                                                         123,00 zł

10. Analiza gruntów, gleb i osadów na obecność substancji niebezpiecznych:

                                                                          492,00 zł

11. Analiza i identyfikacja odpadów, nadawanie im kodu odpadu i klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014r., poz.1923) oraz okreslenie czy stanowi odpad niebezpieczny techniką chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS):

                                                                           369,00 zł

12. Wydanie opinii na podstawie akt:

                koszt ustalany indywidualnie w zależności od obszerności akt i stopnia trudności sprawy

 

13. Oględziny miejsca zdarzenia:

                                                                             Gratis

 

                                                    Podane ceny zawierają podatek VAT.                                                

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 0
dalej

ToxLab Sp. z o.o.
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel: +48 504 096 137, tel: +48 884 604 561, tel./fax.: +48 32 254 03 79
e-mail: toxlab@wp.pl

ToxLab Sp. z o.o. Laboratorium Toksykologiczne w Katowicach. Prywatny dostawca usług laboratoryjnych na Śląsku.