Oferta

Strona główna » Oferta

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Nasi Klienci


Rodzice – wielu rodziców obawia się zagrożeń jakie stwarzają dla ich dzieci eksperymenty z narkotykami. Wczesne potwierdzenie stosowania narkotyków pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich działań.

Pracodawcy – Ze względu na bezpieczeństwo, coraz istotniejsza staje się konieczność sprawdzania czy osoby pracujące w sektorach wrażliwych (transport, przemysł chemiczny, ochrona osób, operatorzy maszyn) nie pozostają pod wpływem bądź nie  stosują środków odurzających.

Prawnicy – Fakt stosowania narkotyków lub innych środków odurzających przez stronę procesu może mieć kluczowy wpływ na wyrok w szeregu spraw z zakresu prawa cywilnego (rozwody, przyznanie prawa opieki nad dzieckiem) jak i prawa karnego.

Doktoranci –
Zapraszamy do współpracy młodych lekarzy, biologów, chemików, farmaceutów nie będących pracownikami uczelni, którzy chcą przeprowadzić własny przewód doktorski w zakresie badań i analiz toksykologicznych.

Organy ścigania – Policja, Prokuratura, Sądy, Urzędy Celne.

 

Zakres badań


Toxlab wykonuje szeroki zakres oznaczeń:
- Amfetaminę i jej pochodne (MDA, MDEA, PMA itp.)
- Kokainę i jej metabolity
- THC i jego metabolity
- Opiaty
- Benzodiazepiny
- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
- Fenotiazyny
- Dopalacze (pochodne BZP i Katynonu)
- Betablokery
- Salicylany
- Paracetamol
- Ketamina
- Pigułki gwałtu
- Leki przeciwpadaczkowe
- Zamienniki alkoholu etylowego
- Lotne rozpuszczalniki organiczne
- Gazy
- HbCO
- Cyjanki
i wiele innych substancji.

Wydajemy także opinie toksykologiczne i medyczno-sądowe spraw karnych dotyczących rachunku retrospektywnego - przeprowadzanego jedynie dla fazy eliminacji alkoholu etylowego z organizmu, gdy nie było tzw. nadpicia (dodatkowej konsumpcji alkoholu po zdarzeniu) i gdy odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem, a pobraniem próbki do badań toksykologicznych nie przekroczył 6 godzin, a stężenie alkoholu w próbce krwi - służące za podstawę obliczeń - nie jest niższe niż 0,4 promila.

Wykonujemy również obliczenia polegające na szacunkowym określeniu stężenia alkoholu w organizmie po spożyciu określonej ilości czystego alkoholu etylowego - tzw. rachunek prospektywny.

Poza orzecznictwem nietrzeźwości opiniujemy przypadki osób będących pod wpływem lub po użyciu substancji podobnie działających do alkoholu ( tzn. środków odurzających i substancji psychotropowych oraz leków).   

Wykonujemy badania materiału sekcyjnego i jeśli przyczyną zgonu jest zatrucie wydajemy na podstawie naszych badań kompletną opinię dotyczącą przyczyny śmierci i podpisaną min. przez lekarza medycyny - specjalistę medycyny sądowej.

Odpowiemy na każde zapytanie.
Standardowy czas realizacji zlecenia do 7 dni roboczych w zależności od specyfiki badania
Pracujemy również w trybie „Express Toxlab” (badania wykonywane na CITO)
 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 0
dalej

ToxLab Sp. z o.o.
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel: +48 504 096 137, tel: +48 884 604 561, tel./fax.: +48 32 254 03 79
e-mail: toxlab@wp.pl

ToxLab Sp. z o.o. Laboratorium Toksykologiczne w Katowicach. Prywatny dostawca usług laboratoryjnych na Śląsku.