Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

toxlab@wp.pl

+48 32 25 403 79

Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

Logo serwisu. Logo serwisu.

Laboratorium toksykologiczne

Oferta

Nasi Klienci

Rodzice - wielu rodziców obawia się zagrożeń jakie stwarzają dla ich dzieci eksperymenty z narkotykami. Wczesne potwierdzenie stosowania narkotyków pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich działań.

Pracodawcy - Ze względu na bezpieczeństwo, coraz istotniejsza staje się konieczność sprawdzania czy osoby pracujące w sektorach wrażliwych (transport, przemysł chemiczny, ochrona osób, operatorzy maszyn) nie pozostają pod wpływem bądź nie  stosują środków odurzających.

Prawnicy - Fakt stosowania narkotyków lub innych środków odurzających przez stronę procesu może mieć kluczowy wpływ na wyrok w szeregu spraw z zakresu prawa cywilnego (rozwody, przyznanie prawa opieki nad dzieckiem) jak i prawa karnego.

Doktoranci - Zapraszamy do współpracy młodych lekarzy, biologów, chemików, farmaceutów nie będących pracownikami uczelni, którzy chcą przeprowadzić własny przewód doktorski w zakresie badań i analiz toksykologicznych.

Organy ścigania - Policja, Prokuratura, Sądy, Urzędy Celne.

 

Zakres badań


Toxlab wykonuje szeroki zakres oznaczeń:
- Amfetaminę i jej pochodne (MDA, MDEA, PMA itp.)
- Kokainę i jej metabolity
- THC i jego metabolity
- Opiaty
- Benzodiazepiny
- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
- Fenotiazyny
- Dopalacze (pochodne BZP i Katynonu)
- Betablokery
- Salicylany
- Paracetamol
- Ketamina
- Pigułki gwałtu
- Leki przeciwpadaczkowe
- Zamienniki alkoholu etylowego
- Lotne rozpuszczalniki organiczne
- Gazy
- HbCO
- Cyjanki
i wiele innych substancji.

Wydajemy także opinie toksykologiczne i medyczno-sądowe spraw karnych dotyczących rachunku retrospektywnego - przeprowadzanego jedynie dla fazy eliminacji alkoholu etylowego z organizmu, gdy nie było tzw. nadpicia (dodatkowej konsumpcji alkoholu po zdarzeniu) i gdy odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem, a pobraniem próbki do badań toksykologicznych nie przekroczył 6 godzin, a stężenie alkoholu w próbce krwi - służące za podstawę obliczeń - nie jest niższe niż 0,4 promila.

Wykonujemy również obliczenia polegające na szacunkowym określeniu stężenia alkoholu w organizmie po spożyciu określonej ilości czystego alkoholu etylowego - tzw. rachunek prospektywny.

Poza orzecznictwem nietrzeźwości opiniujemy przypadki osób będących pod wpływem lub po użyciu substancji podobnie działających do alkoholu ( tzn. środków odurzających i substancji psychotropowych oraz leków).   

Wykonujemy badania materiału sekcyjnego i jeśli przyczyną zgonu jest zatrucie wydajemy na podstawie naszych badań kompletną opinię dotyczącą przyczyny śmierci i podpisaną min. przez lekarza medycyny - specjalistę medycyny sądowej.

Odpowiemy na każde zapytanie.
Standardowy czas realizacji zlecenia do 7 dni roboczych w zależności od specyfiki badania
Pracujemy również w trybie „Express Toxlab” (badania wykonywane na CITO)

0

specjalistów laboratoryjnych

0

lat doświadczenia

0

świadczonych usług

0

ekspertyz rocznie

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu. Logo serwisu.
Logo serwisu. Logo serwisu.
Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

40-844 Katowice, ul. Kossutha 6

 

+48 32 25 403 79, toxlab@wp.pl

 

NIP: 6492297350
KRS: 0000423490

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Toxlab sp. z o.o.

Ukryj moduł.